VAVA Predškôlka, utorok a štvrtok od 09:00 - 12:00

VAVA Predškôlka je určená pre deti od 2-4 rokov . Náš doobedný program je zameraný hlavne na rozvoj pohybových zručností detí. Dôraz kladieme na ich potreby a prirodzenú túžbou po poznaní, pohybe a odpočinku. K dispozícii máme veľkú kompletne zariadenú pohybovú sálu, herničku a priestor pre ďalšie vonkajšie športové aktivity. Našim cieľom je viesť deti k samostatnosti, prebudiť v nich radosť z objavovania alebo ich pripraviť na pravidelnú škôlkársku dochádzku. Individuálny prístup k deťom je u nás samozrejmosťou. 

V cene je zahrnutá desiata a pitný režim. Prihlásiť sa môžete v časti ROZVRH, počet miest je obmedzený na 10.

Trvanie VAVA Predškôlky je 06.10.2020 - 10.12.2020 - t.j. 19 doobedí. Cena za doobedie je 20,00 Eur.  Cena zahŕňa – športové pomôcky, desiata, lektor, hygienické pomôcky. Registrácia je možná cez Rozvrh

Prihlásenie na stránke Rozvrh.

Kontaktujte nás